A Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület a magvető szerepére vállalkozott a "végeken". Arra tudniillik, hogy elhinti a szellem és a művészet magvait a központoktól távoli térségben, új értékrendet állítva fel benne. - Szombathy Bálint képzőművész, író, műkritikus

Bohár András Magyar Elektrográfiai Gyűjtemény

 

„A Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület az elmúlt 15 év alatt rendezett elektrográfiai szimpózionjai módszeresen készítették elő azt a nagyszerű kezdeményezést és sikeres megvalósulást, melynek eredménye a BA MEM, mely méltó helyet biztosít Bohár András szellemi örökségének megőrzésére. Az elektrográfiai művészet első bástyájaként egyedülálló művészeti létesítmény Magyarországon és a közép-európai térségben. Háttérintézményként, jó partnerként segíti társaságunk (MET) és a műfaj művelői számára az eredményes országos, nemzetközi szakmai működést. Mondhatjuk, így az elektrográfia elérhette a műfaji önállóságának elismerését, és nagykorúságát. Köszönet érte.”

Haász Ágnes képzőművész

a Magyar Elektrográfiai Társaság elnöke

„A Képírás Művészeti Alapítvány 15 éve együttműködő partnere a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesületnek, 2003-ban volt az I. Országos Elektrográfiai Kiállítás és Szimpózion, melyet három évenként megrendeztünk és napjainkra jelentős képzőművészeti eseménnyé vált. 2010-ben megnyitottuk a Bohár András Magyar Elektrográfiai Gyűjteményt, mely eddigi közös munkánk jelentős lépése volt, a múzeumalapítás útján…”

Bátai Sándor képzőművész

Bohár András, a 2006-ban tragikus hirtelenséggel elhunyt filozófus, esztéta volt megálmodója és megalkotója egy új művészeti irányzatnak, az elektrográfiának.

Egyesületünk előbb talán csak mind egyedi, de mindenképpen figyelemreméltó érdekességként, hamarosan azonban már, mint egy új, egyre erősödő, és a kortárs magyar képzőművészetben fontos helyet elfoglaló művészeti irányzatként karolta fel, és mutatta be ezeket az alkotásokat.

2003, 2006, 2009, 2012 az Elektrográfiai Szimpóziumok éve. A II. Elektrográfiai Szimpózium keretében több jelentős esemény is történt, Moholy-Nagy László születésének 110. évfordulója alkalmából rendeztünk kiállítást, ekkor került bemutatásra Bohár András „Plótinosz álma” című kiállítása, a várban pedig a „Rippl-Rónai értelmezések az elektrográfia nyelvén” elnevezéssel került sor bemutatóra.

A szimpóziumokat megelőzően, első alkalommal 2001-ben a Lát-Határ Összművészeti Fesztivál keretében a Zrínyi téren és a várban került sor szabadtéri elektrográfiai kiállításra, melyet 2002-ben és 2003-ban is folytattunk. 2007-ben Haász Ágnes „Elektrográfiák, szerigráfiák” című kiállítása volt látható a Vigadó Galériában, 2009-ben ugyanitt Haász Ágnes „Dobszerda”, és Molnár Pál „A barlangfestő ember” című t-shirt kiállítása volt látható.

2010-től a Magyar Elektrográfiai Társasággal, illetve a Képírás Művészeti Alapítvánnyal közösen mutatjuk be a Bohár András Elektrográfiai Gyűjteményt, melynek állandó kiállítása volt a Vigadóban, jelenleg a Sóház Galériában kerülnek bemutatásra elektrográfiai művek.

Egyesületünk múzeumpedagógiai tananyagot és kiadványt készített, melyek felhasználásával, valamint korszerű eszközök, berendezések segítségével vezetjük be a fiatalokat a képzőművészet rejtelmeibe. A 7-10 és a 11-14 éves korosztály számára tartott órákon a Szigetvári Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola, a Dencsházai és Szentlászlói Általános Iskolák tanulói vesznek részt, de amennyiben igény jelentkezik, természetesen bővíteni fogjuk ezt a lehetőséget. A projekt az Európai Unió támogatásával valósul meg, a TÁMOP-3.2.8.B-12/1 azonosító számú, „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című kiírás keretében.

Megkezdődött Szigetváron, a Dózsa György utcai egykori magtárépület átalakítása, a munkálatok befejezését követően a műemlék jellegű épületben az elektrográfia állandó kiállításon, súlyának megfelelő, méltó helyet fog kapni.